Preot Paul Cezar Hârlăoanu

Preoți slujitori Ianuarie 14, 2013

Născut la data de 29 iunie 1976 în localitatea Iaşi, judeţul Iaşi.

În perioada 1992-1997 a absolvit Cursurile Seminarului Teologic „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamţ, iar între anii 1997 – 2001 a urmat cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, finalizate cu teza de licenţă Spiritualitatea geto-dacă, creştinism înainte de creştinism ?, alcătuită sub îndrumarea Pr. Prof. Dr. Nicolae Achimescu. În anul 2001 este admis la cursurile de Studii aprofundate, specializarea Teologie Biblică din cadrul facultăţii ieşene. Un an mai târziu, în 2002, este admis la cursurile de doctorat, Specializarea Teologie Biblică, în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi.

În anul 2012, primeşte titlul de Doctor în teologie în urma susţinerii tezei de doctorat „Valenţele iubirii divine din perspectivă biblică”, alcătuită sub îndrumarea Pr. Prof. Dr. Petre Semen.

Din anul 2003 începe activitatea didactică în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, întâi ca asistent suplinitor, pentru ca din februarie 2005 să ocupe prin concurs postul de preparator titular la disciplina Studiul biblic al Vechiului Testament. Actualmente este asistent titular la catedra de Vechiul Testament.

Pe data de 25 decembrie 2005 a fost hirotonit diacon, iar pe 6 ianuarie 2006 a fost hirotonit preot pe seama capelei Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi. Începând cu data de 1 decembrie 2007 a fost numit preot II pe seama Parohiei Cuvioasa Parascheva din Iaşi, unde slujeşte şi în prezent.

Data hirotonire: 2006-01-06T00:00